Opracowanie i wdrożenie metodyki dostarczania projektów i produktów

opis szkolenia

Autorskie szkolenie wprowadzające do zarządzania projektami. Szkolenie w sposób praktyczny porusza podstawowe zagadnienia projektowe oraz omawia pracę w środowisku projektowym. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z kluczowymi pojęciami z zakresu zarządzania projektami oraz narzędziami i technikami pracy na projekcie.

Szczegóły szkolenia

Dostępne formaty:

Cel szkolenia

Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy o zarządzaniu projektami

Nabycie przez uczestników umiejętności i kompetencji niezbędnych do rozpoczęcia pracy jako kierownik lub uczestnik projektu

Praktyczne zapoznanie uczestników z najbardziej powszechnymi technikami i narzędziami wykorzystywanymi w pracy projektowej

Korzyści ze szkolenia

Zrozumienie podstawowych pojęć i terminów z obszaru zarządzania projektami
Umiejętność definiowania założeń i ograniczeń projektowych
Umiejętność stosowania technik i narzędzi do zarządzania podstawowymi
Parametrami projektu (zakres, harmonogram, budżet, zasoby, ryzyko)

Grupa docelowa

Osoby rozpoczynające pracę jako kierownicy projektów
Członkowie zespołów projektowych
Członkowie zespołów projektowych
Business Team Leader

Agenda szkolenia

1.

Wprowadzenie do zarządzania projektami.

2.

Definiowanie projektu w organizacji

3.

Planowanie projektu

4.

Zarządzanie realizacją i monitorowanie postępów projektu

5.

Zamykanie projektu

6.

Podsumowanie i praktyczne wskazówki dla kierowników projektu

Przewiń do góry