Podstawy Zarządzania Projektami

Opis szkolenia

Autorskie szkolenie wprowadzające do zarządzania projektami. Szkolenie w sposób praktyczny porusza podstawowe zagadnienia projektowe oraz omawia pracę w środowisku projektowym. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z kluczowymi pojęciami z zakresu zarządzania projektami oraz narzędziami i technikami pracy na projekcie.

Wersja

językowa

Czas trwania

szkolenia

2 dni szkoleniowe

Cel szkolenia

Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy o zarządzaniu projektami
Nabycie przez uczestników umiejętności i kompetencji niezbędnych do rozpoczęcia pracy jako kierownik lub uczestnik projektu
Praktyczne zapoznanie uczestników z najbardziej powszechnymi technikami i narzędziami wykorzystywanymi w pracy projektowej

Grupa docelowa

Osoby rozpoczynające pracę jako kierownicy projektów
Członkowie zespołów projektowych
Business Team Leader
group-of-business-people-and-software-developers-w-BC5PNT4.jpg

Korzyści ze szkolenia

Zrozumienie podstawowych pojęć i terminów z obszaru zarządzania projektami
Umiejętność definiowania założeń i ograniczeń projektowych
Umiejętność stosowania technik i narzędzi do zarządzania podstawowymi
Parametrami projektu (zakres, harmonogram, budżet, zasoby, ryzyko)

Agenda szkolenia

1.

Wprowadzenie do zarządzania projektami.

2.

Definiowanie projektu w organizacji

3.

Planowanie projektu

4.

Zarządzanie realizacją i monitorowanie postępów projektu

5.

Zamykanie projektu

6.

Podsumowanie i praktyczne wskazówki dla kierowników projektu

Przewiń do góry