SAFe Product Owner (5.1) - szkolenie akredytowane

opis szkolenia

SAFe Product Owner / Product Manager to 16-godzinne warsztatowe szkolenie dla Product Ownerów, którzy chcą pracować w modelu SAFe. Kurs ten pozwala na rozwinięcie umiejętności niezbędnych do kierowania dostarczaniem wartościowych produktów.
Udział w zajęciach przygotowuje do egzaminu, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje certyfikat SAFe® Product Owner/Product Manager.

Szczegóły szkolenia

Dostępne formaty:

Cel szkolenia

Zdefiniowanie roli Product Ownera i Product Managera

Połączenie zasad i wartości reprezentowanych w Scaled Agile Framework z rolami Product Ownera i Product Managera.

Nabycie umiejętności rozbijanai Epików w Funkcjonalności i Funkcjonalności w historyjki.

Doskonalenie opisu Funkcjonalności i historyjek.

Zarządzanie Backlogiem Programu i zespołu.

Współpraca z zespołami zwinnymi przy estymacji i planowaniu pracy.

Reprezentowanie potrzeb i interesów klienta podczas planowania Program Incrementu.

Realizacja Program Incrementu i ciągłe dostarczanie wartości.

Korzyści ze szkolenia

W trakcie szkolenia dowiesz się jak:

Identyfikować potrzeby Klienta
Zastosować w praktyce zasady Lean-Agile i SAFe
Tworzyć Epiki (Epics), Capabilities, Funkcjonalności (Features) i historyjki użytkownika (Stories).
Nadawać priorytet pracom mającym na celu dostarczenie wartości dla przedsiębiorstwa
Przygotować się do egzaminu SAFe® 5 Product Owner/Product Manager i zostać certyfikowanym SAFe® 5 Product Owner/Product Manager (POPM)

Grupa docelowa

Osoby pracujące nad rozwojem produktów i usług od strony biznesowej
CTO
Właściciele produktów
Kierownicy programów i projektów
Analitycy biznesowi
Agile Coach, Scrum Master
Menedżerowie rozwoju oprogramowania, programiści.
Osoby, które chciałby zdobyć wiedzę na temat SAFe® oraz zdobyć oficjalny certyfikat SAFe® Product Owner/Product Management.programiści.
Business Team Leader

Agenda szkolenia

1.

Jak pełnić rolę Product Ownera/ Product Managera w modelu Scaled Agile Framework

2.

Przygotowanie do planowania Przyrostu Programu (Program Incrementu).

3.

Prowadzenie planowania Przyrostu Programu (Program Increment Planning).

4.

Realizacja Iteracji:

5.

Realizacja Przyrostu Programu

6.

O egzaminie SAFe® 5 Product Owner/Product Manager (POPM).

Przewiń do góry